Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

Wysokość stypendium

Miesięczne stawki stypendium specjalnego :

  • Znaczny stopień niepełnosprawności – 700 zł,
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 600 zł,
  • Lekki stopień niepełnosprawności – 500 zł.