Lokalizacja

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Ul. Śląska 11A (Dom Studenta „Odyseja”)
25-328 Kielce

Kod QR ze współrzędnymi GPS Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Obsługa studentów:
poniedziałek 11:00-15:00
wtorek - piątek 8:00 - 15:00
tel. (41) 349-78-78

mgr Agata Słomkiewicz (WPiA, WMP, WLiNoZ)
email: slomkiewicz@ujk.edu.pl

mgr Anna Sabat (WH, WP,AiZ)
email: asabat@ujk.edu.pl

mgr Izabela Waliszewska - Plewa (WPiA, WMP, WLiNoZ)
email: izabela.waliszewska-plewa@ujk.edu.pl

Wsparcie informatyczne studentów z niepełnosprawnościami:

mgr Sebastian Grabek
Obsługa studentów:
poniedziałek- czwartek w godz. 09:00 - 15:30
Pracownia Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Świętokrzyska 21e, I piętro, pokój 2.08)
e-mail: sebastian.grabek@ujk.edu.pl
tel.: 41 349 78 87
dyżur w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami - piątek godz. 08:00 - 15:00

Kierownik Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:

dr Mirosław Rutkowski
dyżur w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami - piątek godz. 9:00-10:00
e-mail: studenciniepelnosprawni@ujk.edu.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej
tel. (41) 349-78-78