Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Witamy na stronie Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nasza Sekcja została utworzona by wspierać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwiać im równy dostęp do oferty dydaktycznej uczelni. Dążymy do tego aby każdy miał równe szanse i nie był ograniczany w możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się.

Z usług naszej sekcji mogą skorzystać studenci UJK oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oferta dla studentów:

 • udzielamy informacji o możliwości wsparcia w studiowaniu,
 • informujemy o stypendiach oraz innych świadczeniach dla studentów
  z niepełnosprawnościami.

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem na uczelni, związanych z niepełno­sprawnością w tym m.in:

 • dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
 • adapta­cja materiałów dydaktycznych,
 • dostosowanie miejsca nauki studenta odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wspieramy różne formy aktywności naukowej, kulturalnej i społecznej studentów z  niepełnosprawnościami.

Oferta dla kandydatów na studia:

 • udzielamy informacji telefonicznie oraz w formie elektronicznej o możliwo­ściach studiowania osób z niepełno­sprawnościami w Uniwersytecie,
 • współpracujemy przy organizacji procesu rekrutacji na studia poprzez uwzględnienie potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Oferta dla pracowników Uniwersytetu:

 • udzielamy konsultacji w zakresie wspierania osób z niepełno­sprawnościami w procesie studiowania,
 • organizujemy i współorganizujemy szkolenia oraz warsztaty w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełno­sprawnościami,
 • oferujemy pomoc we wprowadzaniu i stosowaniu rozwiązań alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia wszystkich studentów (w szczególności tych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności). Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie a informacje, które zostają nam przekazane są poufne.

Udźwiękowienie przestrzeni

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niewidomych i słabowidzących budynki: Centrum Języków Obcych oraz Biblioteka Uniwersytecka zostały wyposażone w system udźwiękowienia przestrzeni.

Na drzwiach sal dydaktycznych oraz innych strategicznych pomieszczeń (np. pokoje dziekanatów, instytutów, pracownie) zostały rozmieszczone płytki/etykiety dźwiękowzbudzalne RFID. Zawierają one elementy wzbudzające impuls odtwarzający w pilocie nagrane informacje w formie dźwiękowej, ułatwiające orientację przestrzenną osób z głębokim uszkodzeniem wzroku.

Do dyspozycji studentów z niepełnosprawnością wzrokową są dostępne urządzenia (piloty), które umożliwiają odczytywanie informacji z płytek dźwiękowzbudzalnych. Urządzenia te można wypożyczyć w portierni budynku Centrum Języków Obcych oraz portierni budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Płytki dźwiękowzbudzalne są rozmieszczone na drzwiach budynku tuż nad klamkami. Jeśli student dysponuje własnym pilotem może skorzystać z nagrań, które są dostępne tutaj.

Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania.