Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Witamy na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji. Nasze Biuro zostało utworzone by wspierać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwiać im równy dostęp do oferty dydaktycznej uczelni. Dążymy do tego aby każdy miał równe szanse i nie był ograniczany w możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się.

Z usług naszego biura mogą skorzystać studenci UJK oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oferta dla studentów:

 • Udzielamy informacji o możliwości wsparcia i pomocy studentom z niepełnosprawnościami w rozwiązaniu zgłaszanych problemów,
 • Udzielamy informacji o możliwości otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych jak i innych rodzajów pomocy finansowej np. ze środków PFRON (program "Aktywny Samorząd"),
 • Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem na uczelni związanych z niepełnosprawnością w tym: dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem, tworzenie indywidualnych warunków korzystania z biblioteki, adaptacji elektronicznej materiałów dydaktycznych oraz inne sprawy na indywidualny wniosek studenta,
 • Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz seminaria dla studentów w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełnosprawnościami
 • Współdziałamy w organizacji zajęć rehabilitacyjnych,
 • Współdziałamy z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni na rzecz pełnej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Oferta dla kandydatów na studia:

 • Udzielamy informacji o możliwościach kształcenia się przez osoby z niepełnosprawnościami na naszej Uczelni

Oferta dla pracowników naszej Uczelni:

 • Udzielamy konsultacji w zakresie wspierania studentów z niepełnosprawnościami w realizacji studiów,
 • Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz seminaria dla pracowników w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełnosprawnościami,
 • Oferujemy pomoc pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w których biorą udział studenci z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia wszystkich studentów (w szczególności tych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności). Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie a informacje, które zostają nam przekazane są poufne.

Udźwiękowienie przestrzeni

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niewidomych i słabowidzących budynki: Centrum Języków Obcych (CJO) oraz Biblioteka Uniwersytecka (BU) zostały wyposażone w system udźwiękowienia przestrzeni.

Na drzwiach sal dydaktycznych oraz innych strategicznych pomieszczeń (np. pokoje dziekanatów, instytutów, pracownie) zostały rozmieszczone płytki/etykiety dźwiękowzbudzalne RFID. Zawierają one elementy wzbudzające impuls odtwarzający w pilocie nagrane informacje w formie dźwiękowej, ułatwiające orientację przestrzenną osób z głębokim uszkodzeniem wzroku.

Do dyspozycji studentów z niepełnosprawnością wzrokową są dostępne urządzenia (piloty), które umożliwiają odczytywanie informacji z płytek dźwiękowzbudzalnych. Urządzenia te można wypożyczyć w portierni budynku CJO oraz portierni budynku BU. Płytki dźwiękowzbudzalne są rozmieszczone na drzwiach budynku tuż nad klamkami. Jeśli student dysponuje własnym pilotem może skorzystać z nagrań, które są dostępne tutaj.

Zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania.