Biblioteka bez barier

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z myślą o Czytelnikach niewidomych i niedowidzących, Biblioteka oferuje:

  • dostęp do stanowisk wspomagających wyposażonych w sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku,
  • usługę skanowania tekstu do postaci pliku tekstowego, wydruku w brajlu lub techniką druku wypukłego (na papierze pęczniejącym),
  • dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – biblioteki cyfrowej dla studentów z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku,
  • przestrzeń udźwiękowioną.

Ponadto Czytelnicy z niepełnosprawnościami ruchowymi mają możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego wspomagającego komunikację z komputerem (klawiatury, myszy).

Informacje na temat technologii informatycznych, wspierających Czytelników z niepełnosprawnościami, dostępnych w Bibliotece można uzyskać poprzez: