Przewodnik

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jak zostać czytelnikiem Biblioteki i kto to jest dysponent?

Aby zostać czytelnikiem Biblioteki należy się do niej zapisać. Chcąc skorzystać z udogodnień przysługującym osobom z niepełnosprawnościami należy przy zapisie okazać się dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności. Dodatkowo Biblioteka wychodząc naprzeciw daje Ci możliwość wyznaczenia dysponenta.

A kim jest dysponent?
Jako nasz Czytelnik masz możliwość wskazania dowolnej osoby (kolegi, koleżanki), która przez dany rok akademicki będzie mogła w Twoim imieniu korzystać z Biblioteki.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Uniwersytecka, wraz z największymi bibliotekami w Polsce, uczestniczy w projekcie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Jest to biblioteka cyfrowa dla studentów, którzy posiadają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
Korzystanie z ABC jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJK.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa dostępna jest pod adresem: www.abc.uw.edu.pl

Przeglądać katalogi ABC może każdy, natomiast pobierać tylko zarejestrowani użytkownicy. Czytelnik rejestruje się w systemie samodzielnie, akceptując regulamin i wypełniając formularz rejestracyjny. Aktywacji konta dokonuje administrator profilu.

Usługa skanowania tekstu do postaci pliku tekstowego lub wydruku w brajlu

Zamówienie na usługę możesz złożyć osobiście lub za pomocą dysponenta. Opracowaniu podlegają materiały w czarnym druku poprawnie rozpoznawane przez oprogramowanie OCR. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od objętości danej pozycji i ilości zamówień aktualnie realizowanych.

Jaki sprzęt specjalistyczny jest dla Ciebie dostępny?

Na pierwszym piętrze Biblioteki usytuowana jest pracownia pokój 2.08 dla osób z niepełnosprawnością wzrokową lub ruchową. W pracowni znajdują się stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające. Dostępna jest również linijka brajlowska, drukarka brajlowska, wygrzewarka do specjalnego papieru pęczniejącego, urządzenie do czytania pisma (Autolektor), stacjonarne powiększalniki ekranowe, lupy elektroniczne oraz klawiatury i myszy dla osób z niepełnosprawnością ruchowo.