MPK dla osób z niepełnosprawnościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są osoby z niepełnosprawnościami:

  • w znacznym stopniu wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • niewidome lub słabowidzące wraz z opiekunem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z przyczyną 04-O lub legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

Do korzystania z ulgowych 40% przejazdów uprawnione są osoby:

  • z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  • Niesłyszący lub słabosłyszący na podstawie legitymacji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem 03-L lub legitymacji Polskiego Związku Głuchych.